kalendarzpn-pt zegar8:30-15:30
telefon+48 71-791-66-82 kopertainfo@antywirus-nod32.pl

Regulamin usługi instalacji antywirusa ESET

Definicje

 • Usługobiorca - firma Supersystem.pl Sergiusz Brzeziński, ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław
 • Klient - osoba prywatna lub podmiot gospodarczy, dla którego Usługobiorca świadczy Usługę
 • System - system operacyjny oraz wszelkie oprogramowanie zainstalowane na komuterze Klienta w którym Usługobiorca wykonuje Usługę
 • Usługa - czynności podjęte przez Usługobiorcę, mające na celu zainstalowanie Oprogramowania
 • Oprogramowanie - oprogramowanie, którego licencję zakupił Klient u Usługodawcy i które będzie zainstalowane w Systemie

Opis oraz adresat Usługi

 • Usługa polega na zainstalowaniu Oprogramowania w Systemie Klienta za pośrednictwem mechanizmów zdalnego dostępu.
 • Ze względu na zdalny i jednorazowy charakter Usługi, jest ona przeznaczona dla Klienta, który w przypadku awarii Systemu lub utraty danych nie poniesie istotnych dla Klienta strat finansowych. W przeciwnym razie Klient powinien skorzystać ze stałej, świadczonej lokalnie obsługi informatycznej.
 • Czynności wykonywane przez Usługobiorcę w ramach Usługi określone są w odrębnym rozdziale tego regulaminu, przy opisie konkretnych produktów.

Wymagania po stronie Klienta

 • Możliwość łączności telefonicznej z Klientem w trakcie trwania Usługi.
 • Rodzaj systemu operacyjnego w Systemie: Microsoft Windows(c) w wersji XP SP3, Vista, 7, 8, 10.
 • Dostęp do Systemu z poziomu konta z uprawnieniami administratora: Klient musi pracować w Systemie z takimi uprawnieniami lub znać dane dostępowe użytkownika, który takie uprawnienia posiada.
 • Łącze internetowe z nie zablokowanym którymś z wymienionych portów wyjściowych: TCP 80, TCP 443.
 • Zangażowanie Klienta w procesie zestawienia lub odnawiania zdalnego połączenia, a także w trakcie trwania procesu instalacji (np. udzielanie odpowiedzi na temat podstawowych informacji dotyczących Systemu).
 • Mocno zalecane: w Systemie włączona funkcja przywracania systemu.
 • Mocno zalecane: wykonanie przez Klienta przed Usługą kopii zapasowej Systemu lub krytycznych plików.

Gwarancja

 • Usługobiorca gwarantuje zwrot zapłaconej kwoty za Usługę i Oprogramowanie w przypadku, gdy Usługa nie powiedzie się.

Zabezpieczenie danych Klienta i odpowiedzialność Usługobiorcy

 • Wykonanie Usługi obarczone jest ryzykiem:
  • utraty danych i plików osobistych Klienta takich jak bazy danych, dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, pliki multimedialne, dokumentacja techniczna i inne,
  • spowolnienia lub uszkodzenia Systemu,
  • powstaniem zmian w konfiguracji Systemu,
  • braku możlwości wykonania Usługi.
 • Usługobiorca nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wykonania Usługi lub za jej niewykonanie.
 • Usługobiorca ZDECYDOWANIE ZALECA Klientowi wykonanie przed Usługą kopii zapasowej Systemu lub krytycznych danych.
 • W razie niepowodzenia instalacji Usługobiorca podejmie próbę przywrócenia Systemu do stanu sprzed Usługi poświęcając na nią maksymalnie 30 minut.

Czynności Usługi dla Oprogramowania Antywirus ESET

 • Przed podjęciem działań przez Usługodawcę Klient powinien wykonać kopię zapasową Systemu lub krytycznych plików, a następnie:
 • Pobranie i uruchomienie przez Klienta oprogramowania służącego do zdalnego połączenia z Usługobiorcą.
 • W razie potrzeby: dezinstalacja istniejącego oprogramowania antywirusowego: czynność wykonywana w przypadku gdy w Systemie zainstalowane jest inne oprgoramowanie antywirusowego niż ESET lub zainstalowane jest oprogramowanie ESET w starszej wersji niż aktualnie instalowane; dezinstalacja innego oprogramowania antywirusowego jest niezbędna dla prawidłowego działania antywirusa ESET.
 • Instalacja Oprogramowania.
 • Aktywacja licencji Oprogramowania.
 • Krótkie szkolenie z podstawowych funkcji Oprogramowania.